LOADING

Type to search

Varför Payk? 

Vi menar att det i Sveriges medielandskap saknas information om och för nyanlända. Detta vill vi ändra på. Genom detta webbmagasin vill vi ge information, skapa mötesplatser och bidra till ett samhälle med mer förståelse. Vi vill helt enkelt vara mer än ett webbmagasin, vi vill vara ett community och en röst för de som sällan hörs!

Payk betyder “budbärare” på dari. Magasinet kommer att inkludera både videoklipp och texter som handlar om viktiga händelser inom kultur, samhälle, politik, livsstil, sport och konst men även allmänna information som nyanlända kommer att ha nytta av.

Vad är målet, syftet med Payk? 

Genom en mediaplattform på dari och svenska, vill Payk skapa bättre förståelse, förebygga fördomar och därmed skapa förändringar. Detta till exempel när det gäller, synen på utsatta grupper såsom minoriteter, kvinnor, papperslösa och nyanlända.

Payk vill också lyfta fram och ge kraft  till de talanger som inte syns i dagens samhälle. Det finns många som har talang inom områden såsom sport, konst, musik och i skolan som inte har haft möjlighet att nå sina mål på grund av de fördomar som finns.

Vad menas med att vara mer än en mediaplattform?

Med vår medieplattform vill vi genom nyheter, samhällsinformation och debatt bidra till en bredare bildning bland nyanlända såväl som bland inrikesfödda. Vi vill genom vår journalistik lära om dari-samhället såväl som om det svenska samhället .

Utöver det så kommer vi ha en rad fysiska aktiviteter. Vi vill ju som sagt vara mer än en media. Dessa aktiviteter  kommer anordnas  tillsammans med våra samarbetspartners. Det rör sig om workshops, mediautbildning, seminarier, kulturevenemang och tre större festivaler (Foto festival, Film Festival och Dokumentärfestival). Tanken är att både internetplattformen och de fysiska aktiviteterna ska kunna fungera som återkommande mötesplatser.

Varför är det viktigt att kunna läsa nyheter/innehåll på sitt språk? 

Språket är en del av vår metod. Att kunna ta del av information på sitt modersmål  ger ökad tillgänglighet och minskar kunskapsgap. Nyanlända har enligt vår erfarenhet på grund av språkliga svårigheter svårt att ta del av samhällsinformation och det offentliga samtalet. Detta är ett demokratiskt problem menar vi. Genom språket så stärker vi dari-talare, öppnar dörrar och bidrar med att demokratisera det offentliga samtalet.

Riktar ni er mot hela Sverige? Eller arbetar främst lokalt? 

Vi riktar oss till hela Sverige. I början kommer vi  dock i viss mån vara  lokala. Detta för att projektet ska kunna utvecklas i en rimlig takt. Andra och tredje året vill vi gå vidare till hela Sverige.

Vi vill också rikta oss till dari-talare i andra länder som Tyskland, Danmark, Iran och själva Afghanistan. Som en webbmedia på dari i Sverige har vi en unik möjlighet att påverka våra hemländer till det bättre. Vi kan utan att riskera våra liv kritisera talibaner, regeringen, vi kan i trygghet visa att en annan värld är möjlig! En värld där inte gamla konflikter och gamla föreställningar om folkgrupper och kön begränsar oss. En jämställdare värld, en värld för en ny ung generation, en värld med en framtid vi kan tro på!

Projektet genomförs med stöd av Arvsfonden och drivs av ABF Malmö.