LOADING

Type to search

Vi menar att det i Sveriges medielandskap saknas information om och för nyanlända. Detta vill vi ändra på. Genom detta webbmagasin vill vi ge information, skapa mötesplatser och bidra till ett samhälle med mer förståelse. Vi vill helt enkelt vara mer än ett webbmagasin, vi vill vara ett community och en röst för de som sällan hörs!

Payk betyder “budbärare” på dari. Magasinet kommer att inkludera både videoklipp och texter som handlar om viktiga händelser inom kultur, samhälle, politik, livsstil, sport och konst men även allmänna information som nyanlända kommer att ha nytta av.

Kontakt:

Redaktionen: 

Telefon: 0737682337

Mail: info@payk.se

Medarbetare:

förnamn.efternamn@payk.se