LOADING

Type to search

خانه خبرها

آسان تر شدن محدودیت های از تاریخ ۲۹ سپتامبر

محدودیت های کرونا با توجه به واکسیناسیون شدن بخش عظیمی از جمعیت سویدن آسان تر شده است.

از تاریخ ۲۹ سپتامبر شرایط زیر برقرار خواهد بود:

ازین پس هیچ محدودیتی برای تجمع افراد در یک مکان وجود ندارد.

محدودیت های برای رستوران ها برداشته می‌شود .

توصیه ها برای کار کردن از راه دور برداشته شده و افراد می‌توانند در محل کار خود مشغول به کار شوند.

 موارد زیر برای کسانی که واکسینه نشده اند صدق می کند

از دیگران فاصله بگیرید . 

از تماس نزدیک با افراد در معرض خطر و افراد بالای 70 سال خودداری کنید.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *