LOADING

Type to search

Ettan Reportage

Asyladvokaten

Han är Sverigedemokrat, kräver dyra middagar från sina klienter och är utesluten ur advokatsamfundet. Ändå har han under många år fortsatte företrädare asylsökande.

Över telefon från ett europeiskt land berättar Ahmad om den advokat som företrätt honom. Han är upprörd. Han berättar att han under asylprocessen som pågick i flera år känt sig tvungen att bjuda advokaten på dyra middagar och betala resor till advokaten.

– Hans kompis sa till mig att jag var tvungen att ge honom saker för att han skulle fixa uppehållstillstånd åt mig. Jag bjöd honom  på dyr restaurang och dryck för mycket pengar.

När advokaten skulle ta sig från sin bostad till Ahmads stad för att mötas så bad han Ahmad att stå för kostnaden. Samtidigt har advokaten begärt reseersättning från Migrationsdomstolen. I Migrationsdomstolens protokoll från ärendet framgår att Advokaten begärt stora summor för resor. Migrationsdomstolen noterar att kostnaderna som han begär inte är skäliga och avslår delar av beloppet.

Vid ett tillfälle försöker Ahmad att byta advokat, hans godeman ansåg inte att advokaten sköte sina förpliktelser gentemot Ahmad.

– Jag upplevde honom som mycket oseriös så vi försökte byta, säger Ahmads före detta godeman.

Ansökningar om byte av advokat under pågående process beviljas sällan av Migrationsverket och de avslog ansökan. Advokaten fortsatte företräda honom och Ahmed fick avslag på sin asylansökan. Han överklagade till Migrationsdomstolen. Inte heller där fick han bifall.Enligt Ahmad fick han aldrig möjligheten att prata för sin sak i domstolen. Advokaten menar han gav honom fel tid till domstolsförhandlingen.

 

– Han gav mig fel tid så när jag väl kom till domstolen så var förhandlingen slut och jag fick avslag. Jag borde ha fått tala för min sak.

Efter att Ahmad fått avslag lämnar han Sverige för att söka asyl i ett annat europeiskt land. Från en europeisk storstad över Skype berättar han att han vill tillbaka till Sverige. Han har tillbringat många år i landet och de flesta av hans vänner bor i Sverige.

– Advokaten har förstört mitt liv, mina chanser, jag tror att med en bra advokat hade jag kunnat få uppehållstillstånd.

Ahmed är inte ensam om sin upplevelse. En av de andra som advokaten företrätt berättar en närmast identisk historia.

– Jag fick advokaten tilldelad av Migrationsverket, säger Reza.

Under hans intervju på Migrationsverket upplyste Rezas tolk honom om att advokaten inte var bra. Reza säger att advokaten var mycket ointresserad av att hjälpa honom.

– Jag träffade honom knappt och han gick inte genom min intervju med mig när vi skulle godkänna den, säger Reza.

När Reza skulle överklaga till Migrationsdomstolen var advokaten motvillig och ville först inte göra det.

– Han sa att han inte hade tid, säger Reza.

När advokaten till slut ändå överklagade fick Reza sitt andra avslag Liksom de flesta andra vill han överklaga till Övermigrationsdomstolen. Advokaten vägrade.

– Jag skrev allt på mitt eget språk och skickade in det, säger han.

Han fick avslag. Efter det lämnande han Sverige för ett land i södra Europa. Han berättar att advokaten vid de få tillfällen som de träffades ställde frågor som han upplevde som konstiga.

– Han frågade vad jag gjorde i Sverige, hur gamal jag var, inget av det har relevans för mitt ärende.

Advokaten har utöver sitt uppdrag på Migrationsverket varit aktiv i Sverigedemokraterna lokalt i en sydsvensk småstad. Där har han bland annat uttryckt att han anser att flyktingar inte bör ha rätt att stanna i Sverige. Bland Sverigedemokrater är det vanligt förekommande att ifrågasätta flyktingars ålder och motiv med vistelsen i Sverige.

Tycker du att du som aktiv Sverigedemokrat är lämpad att på bästa vis företräda asylsökande?

– Jag har ingen lust att prata om det, jag ska avveckla min juristfirma, säger advokaten innan han lägger på telefonen.

 

Migrationsverket menar att de inte längre tilldelar asylsökande advokaten. Reza och Ahmed kämpar i varsitt europeiska land med att få återvända till Sverige. Båda är övertygade om att advokaten förstört deras möjligheter till asyl i Sverige.

– På grund av honom har jag förlorat flera år av mitt liv i asylprocessen, säger Reza.

Av de 12 ärende som Payk granskat där advokaten företrätt asylsökande har endast ett lett till bifall.

Alla namn i reportaget är anonymiserade för att skydda de asylsökandes identitet har Payk valt att även anonymisera advokaten.

Vi på Payk vill höra om dina upplevelser av asylprocessen kontakta oss om du vill berätta om hur du blivit behandlad. Kontakta oss och berätta din berättelse. 

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *