LOADING

Type to search

Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel

Ettan Nyheter

Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel

Tillfälliga uppehållstillstånd ska bli huvudregel från och med juli 2021. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som presenterades på torsdagen.

– Vi ska inte tillbaka till 2015 års migra­tions­lag­stiftning. Här säker­ställer vi ett regel­verk som är lång­siktigt håll­bart, sam­tidigt som vi i linje med många av remissyn­punkterna ser till att ordningen med tids­begrän­sade uppe­hålls­tillstånd som huvud­regel inte får orim­liga effekter, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

 I lag­råds­remissen föreslår regeringen vidare att barn fort­satt bör kunna beviljas uppe­hålls­tillstånd enligt bestäm­melsen om särskilt ömmande omstän­dig­heter. Det föreslås också en möjlighet till uppe­hålls­tillstånd av humani­tära skäl för vuxna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *