LOADING

Type to search

Ettan Nyheter

Distansundervisning upphör

Nu har många gymnasieelever fått det beskedet de har väntat på. Utbildningsminister Anna Ekström meddelade under en pressträff att gymnasieelever får återvända till skolbänkarna. En glädjebesked säger ministern enligt SVT nyheter. 

Fjärr-när-och distansundervisning som folkhälsomyndigheten rekommenderar och gäller för gymnasieelever kommer inte att förlängas. Den upphör alltså att gälla från och med 1 april. 

Med fjärrundervisning menas interaktiv undervisning där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skolenheten disponerar. I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det finnas en handledare närvarande där eleverna befinner sig. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en handledare vara närvarande, men handledaren behöver inte fysiskt befinna sig på samma plats som eleverna. Handledaren ska vara en lämplig person för detta ändamål.

– Enligt ministern beskedet innebär inte att faran är över, säger Anna Ekström till SVT nyheter. 

Beslutet motiveras med att skolan är avgörande för elevernas framtid, särskilt för de som ska börja gymnasie. Men uppmaningen att växla  gymnasieelever finns

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *