LOADING

Type to search

Ettan Nyheter

Papperslösa hotas med 25 års fängelse

Papperslösa i Iran ska få 25 års fängelse och betala en straffavgift på ungefär 33 000 kr.

Torsdag den 26 November skrev iranska nyheter om ett nytt förslag i den iranska riksdagen.

I förslagen står det att folk med utländsk bakgrund som befinner sig i Iran utan tillstånd ska straffas. Förutom utvisning från landet så ska de tillbringa 25 år i fängelse, betala 1 000 000 000 Rial vilket motsvarar ungefär 33 000 000 kr och all deras egendom ska konfiskeras. 

I förslaget har det även nämnts att fordon som transporterar papperslösa har skyldighet att stanna vid poliskontrollen annars har säkerhetspolisen rätt att skjuta på fordonet.

-Det är absolut mot mänskligheten, jag menar folk flyr för att de är tvungna, de vill till ett ställe där de får ett lugnare liv men nu har de ingenstans att gå, säger Angela till Payk.

Detta förslag har inte ännu godkänts men förslaget har gått viralt i världen och många länder har kritiserat Iran.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *