LOADING

Type to search

Ettan Nyheter

Drastisk ökning av arbetslösheten

Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar på drastisk ökning av arbetslöshet. Enligt bedömningen förväntas antalet inskrivna arbetslösa överstiga 600 000 i början av nästa år. 

På grund av pandemin och dess effekter på arbetsmarknaden väntas arbetslösheten stiga fram till 2021. Jämfört med tidigare bedömning är situationen på svensk arbetsmarknad allvarlig och krisen är långvarig. 

– Läget blir tuffare jämfört med tidigare bedömningar och Arbetsförmedlingen har omfördelat resurser för att kunna hantera det stora antalet av nya arbetslösa. Fokus ligger på att de ska få sin ersättning, stöd i att hålla kontakten med arbetsmarknaden och planering för att kunna återgå till arbete, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Branscher som har drabbats hårdast är restaurang, hotell och handel. Inom dessa branscher är tillfälliga anställningar vanliga. Krisen leder också till strukturomvandlingar vilket gör att vissa jobb  inte kommer tillbaka. 

– Krisen drabbar många grupper på arbetsmarknaden och tudelningen på arbetsmarknaden riskerar att permanentas. Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som redan var arbetslösa. Då handlar det om att söka de jobb som finns men också om att ställa om. Har man funderat på att vidareutbilda sig är nu ett bra tillfälle, säger analyschef Annika Sundén. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *