LOADING

Type to search

Den omöjliga lagen

Reportage

För Ali Asghar Mohammadi  har gymnasielagen inneburit både hopp och ovisshet. Han vill plugga i Sverige och bli civilingenjör men lagen tvingar honom att välja mellan utbildning eller trygghet. 

Det var november 2015 som Ali Asghar kom till Sverige. Efter två års väntan fick han negativt besked från Migrationsverket. 

– När jag fick avslag blev det väldigt tuff för mig. Då hade jag inget hopp, säger han. 

Efter sitt första avslag överklagade han beslutet till domstolen men det blev avslag igen. Det hjälpte inte heller att överklaga till EU domstolen. 

– När jag fick det slutgiltiga beskedet från EU domstolen gick jag i språkintroduktionsklass och skulle sedan börja gymnasiet, säger Ali Asghar.  

Han berättar att i samband med att han började plugga på gymnasiet ändrades hans liv. För då trädde gymnasielagen i kraft. Nu fanns det möjligheten att stanna kvar i Sverige. 

Gymnasielagen gäller för ungdomar som har fått avslag på sin asylansökan och som har hunnit fylla 18 under väntetiden. De kan ansöka om ett speciellt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det är cirka 78000 ungdomar som har fått uppehållstillstånd utifrån denna lagen. 

Lagen är komplicerad att tolka och har kritiserats av Sverige Kommuner och Landsting (SKL). Enligt SKL är reglerna otydliga och tolkningen svår när det gäller vilka utbildningar ligger till grund. Enligt vissa bestämmelser kan det vara flera utbildningar och enligt några bestämmelser gäller bara en typ av utbildning för att beviljas uppehållstillstånd. Exempelvis du måste ha hunnit påbörja dina studier när Migrationsverket eller någon av domstolarna prövar din ansökan enligt gymnasielagen. Det betyder att det i regel inte räcker att du till exempel har fått ett antagningsbesked. Detta får stora konsekvenser för de unga som berörs av lagen, menar SKL. 

Men även efter att ha fått uppehållstillstånd via lagen fortsätter problemen. Kravet på att hitta ett fast jobb senast sexmånader efter gymnasiet utgör ett stort problem för många.

– Jag vill fortsätta med mina studie efter gymnasiet. Jag vill studera civilingenjör på högskolan. Men för att jag har fått uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen kan jag inte det, säger han. 

Han fortsätter och berättar: 

– Å ena sidan fick jag tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen, vilket är positivt. Men å andra sidan kan jag inte studera vidare för att jag måste hitta ett fast jobb, säger Ali Asghar. 

Med situationen idag på arbetsmarknaden på grund av Coronaviruset är det allt fler som förlorar sina jobb. Detta gör det svårt och till och med omöjligt att kunna hitta ett fast jobb inom begränsad tid. 

Ali Asghar tycker att det är orättvis att stoppas från att förverkliga sina drömmar när han har kapaciteten att göra det. 

– Jag har bra betyg och kämpar för att klara mina studier och stanna kvar i Sverige, säger han. 

Samtidigt kan han inte studera vidare till det han drömmer om.

– Det är som att ha två alternativ där valet av den ena omöjliggör den andra, säger han.

Marzia Heidari

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *