LOADING

Type to search

Ettan Nyheter

Konvertiter får stöd av Kristna rådet

Sveriges kristna råd kritiserar Migrationsverket och manar till bön för konvertiter i asylprocessen.

Att konvertera från islam är olagligt i flera länder där ibland Afghanistan. Ändå är flera av de som hotats av utvisning just konvertiter. Detta har gjort att Kristna rådet vid flera tillfällen kritiserat Migrationsverket för hur konvertiter behandlas. De menar att Migrationsverket misstror konvertiter och i för hög grad baserar sina beslut på teoretiska kunskaper istället för att se till hur individer praktiserar sin tro.

– Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd i ett pressmedelande.

Rådet som är en samling av olika kyrkor i Sverige där Katolska kyrkan, Svenska kyrkan och Pingst kyrkan manar kyrkoherdar till bön för de som utvisas.

– I en situation där Sverige stänger gränserna och utvisar kristna till världens näst farligaste land för kristna behöver vi samlas till bön för landets alla flyktingar och konvertiter, säger Christian Mölk, Pingsts representant i SKR:s arbetsgrupp för migration och integration.

Rådet har vid flera tillfällen anordnat offentliga arrangemang för att uppmärksamma konvertiters situation. Senast den 16 januari hölls bland annat en ljusmanifestation med biskop Susanne Rappmann i Göteborg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *