LOADING

Type to search

Ettan Nyheter

De har utbildat Afghanistans unga i snart 40 år

Enligt SAK, (Svenska Afghanistankommittén) har situationen i Afghanistan förbättrats på vissa områden trots decennier av konflikt.

– Svenska Afghanistankommittén (SAK) är den enda utländska kommittén som funnits i Afghanistan i nästan 40 år. Trots säkerhetssituationen i landet har vi varit på plats under lång tid säger Anders Rosen, SAK:s informationssamordnare till Payk.

Han har varit på plats i Afghanistan i två och ett halvt år. Han berättar om sina upplevelser och arbetet de har gjort i landet.

SAK driver arbete på många olika område. Sjukvård, skola och utvecklandet av byar och landsbygden. Rosen berättar att under de åren de har varit i landet har läskunnigheten ökat, allt fler går i skolan, barnadödlighet går ner och hälsovården blir bättre och bättre.

90 000

barn går i någon av SAK:s skolor, mer än hälften är flickor.

– Det är detta som är grunden för ett samhället som ska gå framåt, säger han.

Rosen förklarar att deras arbete endast har varit möjlig med stöd från det lokala samhället. Stödet i lokalsamhällena menar han kommer av att de funnits på plats så länge.

 – Det finns folk som är högt uppsatta i olika myndigheter och har gått på Svenska Afghanistankommitténs skolor, säger Rosen.

Trots att han beskriver konflikter och problem i Afghanistan ser han många ljusglimtar. En av dessa är att  allt fler familjer skickar sina barn, speciellt flickor, till skolan. 

Sin tid i Afghanistan beskriver han som positiv. 

-Det är ett fantastiskt land, säger han.

Text: Marzia Heidari

Foto: Shir Akbari

3000000

patienter vårdas årligen på SAK:s sjukhus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *