LOADING

Type to search

Ettan Nyheter

Personliga uppgifter har offentliggjorts av afghanska ambassader

Åtminstone hälften av de afghanska ambassaderna och konsulära kontoren i Europa har på något sätt offentliggjort personlig information om afghanska medborgare som besöker dem..

Enligt BBC Farsi är känslig information inte bara är okrypterad och oskyddad utan också tillgänglig för allmänheten och lagras på osäkra webbplatser. 

Enligt EU: s förordningar betraktas offentliggörande av personlig information om medborgare och invånare i europeiska länder som ett brott, och därför förutsätts komplexa förfaranden för bevarande och kryptering av personuppgifter.

Afghanistans konsulära kontor i Tyskland är en av de mest trafikerade afghanska politiska byråerna i Europa. I genomsnitt ges tre pass till afghanska medborgare var tredje månad under de senaste åren.

Det afghanska konsulatet i München, Tyskland, är en afghansk byrå som offentliggjort personliga uppgifter till tusentals afghanska medborgare på sin Facebook-sida, inklusive känsliga detaljer som efternamn, passnummer och passutgivningsdatum, plats och i vissa fall telefonnummer. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *